Pranešimai

3 žodiniai pranešimai 2015 m. lapkričio 20d. vykusiame baigiamajame ASTRA projekto seminare (Kauno technologijos universitete, Viešosios politikos ir administravimo institute). Pranešimą “Metodai autorystės nustatymui bei autorių profilio sudarymui (tęsinys)” skaitė J. Kapočiūtė-Dzikienė; pranešimą “Grožinės literatūros tekstynas ir jo analizė autorių lyties ir amžiaus nustatymui” skaitė A. Utka; pranešimą “Seimo posėdžių stenogramų tekstyno naudojimo galimybės socialinių mokslų tyrimuose” skaitė L. Šarkutė.

Žodinis pranešimas 2015 m. spalio 15-16d. vykstančioje tarptautinėje konferencijoje “ICIST 2015: 21st International Conference on Information and Software Technologies” (Druskininkuose). Pranešimą tema “Authorship Attribution of Internet Comments with Thousand Candidate Authors” skaitė J. Kapočiūtė-Dzikienė.

Žodinis pranešimas 2015 m. rugsėjo 25d. vykusioje “Tyrėjų naktyje” (Kauno technologijos universitete). Pranešimą tema “Spėk, kas kalba? Tekstai politikos tyrimuose” skaitė L. Šarkutė.

Žodinis pranešimas 2015 m. rugsėjo 11 d. vykstančios tarptautinės konferencijos “Recent Advances in Natural Language Processing” seminare  “BSNLP 2015 – Balto-Slavic Natural Language Processing“ (Hisare, Bulgarijoje). Pranešimą tema “Authorship Attribution and Author Profiling of Lithuanian Literary Texts” skaitė L. Šarkutė.

Žodinis pranešimas 2015 m. gegužės 12d. vykusioje tarptautinėje konferencijoje “NoDaLiDa 2015: 20th Nordic Conference of Computational Linguistics” (Vilniuje). Pranešimą tema “The Effect of Author Set Size in Authorship Attribution for Lithuanian” skaitė J. Kapočiūtė-Dzikienė.

2 žodiniai pranešimai 2015 m. vasario 27d. vykusiame seminare (Vytauto Didžiojo univeristete, Kompiuterinės lingvistikos centre). Pranešimą “Metodai autorystės nustatymui bei autorių profilio sudarymui” skaitė J. Kapočiūtė-Dzikienė; pranešimą “Autorystės nustatymo poreikis ir problemos politikos tyrimuose” skaitė L. Šarkutė.

Žodinis pranešimas 2014 m. lapkričio 14d. vykusioje nacionalinėje konferencijoje “Sociologinės erdvės ir laiko formos” (Vilniaus universitete). Pranešimą tema “Mašininio mokymo metodai socialinių tekstų analizei” skaitė L. Šarkutė ir J. Kapočiūtė-Dzikienė.

Žodinis pranešimas 2014 m. rugsėjo 26d. vykusioje tarptautinėje konferencijoje “Human Language Technologies – The Baltic Perspective” (Kaune). Pranešimą tema “Automatic Author Profiling of Lithuanian Parliamentary Speeches: Exploring the Influence of Features and Dataset Sizes” skaitė J. Kapočiūtė-Dzikienė.

Stendinis pranešimas 2014 m. rugsėjo 8d. vykusioje tarptautinėje konferencijoje “TSD 2014: Text, Speech and Dialogue” (Čekijoje, Bruno). Panešimą tema “Feature Exploration for Authorship Attribution of Lithuanian Parliamentary Speeches” pristatė J. Kapočiūtė-Dzikienė.