Publikacijų sąrašas

Projekto vykdymo metu parengtos šios mokslinės publikacijos:

J. Kapočiūtė-Dzikienė, A. Utka, L. Šarkutė. 2015. Authorship attribution of internet comments with thousand candidate authors. ICIST 2015 : 21st International Conference on Information and Software Technologies. Springer International Publishing, ISBN 9783319247694. psl. 433-448. Geriausio straipsnio apdovanojimas Kalbos technologijų sesijoje.

J. Kapočiūtė-Dzikienė, A. Utka, L. Šarkutė. 2015. Authorship Attribution and Author Profiling of Lithuanian Literary Texts. BSNLP: Proceedings of the 5th Biennial international workshop on Balto-Slavic natural language processing: proceedings, ISBN 978-954-452-033-5. psl. 96-105.

J. Kapočiūtė-Dzikienė, L. Šarkutė, A. Utka. 2015. The Effect of Author Set Size in Authorship Attribution for Lithuanian. NODALIDA 2015: 20th Nordic Conference of Computational Linguistics: proceedings. Linköping University Electronic Press. ISSN 1650-3638; ISBN 978-91-7519-098-3. psl. 87-96.

J. Kapočiūtė-Dzikienė, A. Utka, L. Šarkutė. 2014. Seimo posėdžių stenogramų tekstynas autorystės nustatymo bei autoriaus profilio sudarymo tyrimams. Kalbotyra. ISSN: 1392–1517. 66 tomas, psl. 27-45.

J. Kapočiūtė-Dzikienė, L. Šarkutė, A. Utka. 2014. Automatic Author Profiling of Lithuanian Parliamentary Speeches: Exploring the Influence of Features and Dataset Sizes. Human Language Technologies – The Baltic Perspective: proceedings. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications: IOS press. ISSN 1879-8314.  psl. 99-106.

J. Kapočiūtė-Dzikienė, A. Utka, L. Šarkutė. 2014. Feature Exploration for Authorship Attribution of Lithuanian Parliamentary Speeches. TSD 2014: 17th International Conference on Text, Speech, and Dialogue: proceedings. Lecture Notes in Artificial Intelligence (Lecture Notes in Computer Science): Springer, 2014. ISSN 0302-9743; ISBN 978-3-319-10815-5. psl. 93-100.

Ir mokslo populiarinimo straipsniai:

J. Kapočiūtė-Dzikienė. 2014 m. gegužės 11 d. Ar elektroninėje erdvėje vis dar įmanoma likti inkognito? Portalas Delfi.lt.

J. Kapočiūtė-Dzikienė. 2015 m. balandžio 27 d. Rašote komentarus anonimiškai? Nepasislėpsite! Portalas Delfi.lt.